Servicios sociales
18/10/2018

 

 

Prestacions Econòmiques Individualitzades (PEI's) per a persones amb discapacitat: Barreres Arquitectòniques

Sector: Tercera Edat

 

Termini de presentació: Fins el 12 de febrer de 2015

 

Descripció: Ajudes dirigides a facilitar l'autonomia personal a persones amb problemes motors o sensorials, propiciant el manteniment en el propi entorn familiar i social, incrementant la seua autonomia i afavorint les seues relacions i la integració en la societat.

 

Tipus d’ajudes:

 

A) Ajudes tècniques i productes de suport (Cadires de rodes amb motor elèctric,  Grua hidràulica / elèctrica, Audiòfons, altres productes i ajudes tècniques)
B) Ajudes per a adaptacions en la llar i supressió de barreres en l'interior de vivendes: (Adaptacions en el bany. Eliminació de barreres en l'interior de la vivenda)
C) Ajuda per a adaptació de vehicle de motor
D) Ajuda al transport

 

Link: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=369&version=amp

 

 

Programa Termalisme Valencià 2015 (Generalitat Valenciana)       

 

Sector: Tercera edat

Termini de presentació: Fins el 31 d’octubre de 2015.

Descripció: Programa destinat a les persones majors per a la prevenció, rehabilitació y promoció integral de les mateixes, amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida.

Link: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1177&version=amp

 

 

 

 

 

Prestacions Econòmiques Individualitzades (PEI's): Barreres Arquitectòniques

Sector: Tercera Edat

 

Termini de presentació: Fins el 31 d’octubre de 2015

 

Descripció: Ajudes per a l'eliminació de barreres arquitectòniques existents en el propi habitatge o en l'edifici de l'ancià que obstaculitzen la seua mobilitat. Comprenen aquelles transformacions o reformes que contribueixen a evitar els obstacles i a facilitar la mobilitat.

 

Link: http://www.bsocial.gva.es/ca/web/mayores/prestaciones-economicas-individualizadas-pei-s-barreras-arquitectonicas6c0

 

 

Programa Bo Respir (en castellano bono respiro)

Sector: Tercera Edat

Termini de presentació: Fins el 27 de febrer de 2015

Descripció: Este programa pretén, fonamentalment, recolzar els/es cuidadors/es principals de persones majors dependents, oferint-los la possibilitat que siguen ateses temporalment en un centre especialitzat. L'objectiu és oferir ajudes per a finançar estades de caràcter temporal en residències de Tercera Edat a persones majors dependents que habitualment estan ateses al seu domicili o al dels seus familiars.

Link: http://www.bsocial.gva.es/ca/web/mayores/ayudas-para-sufragar-estancias-en-residenciascbd

 

Programa Termalismo saludable 2015 (IMSERSO)       

 

Sector: Tercera edat

Termini de presentació: Per als torn de febrer a agost de 2015, fins el 16 de gener de 2015. Per als torns de setembre a desembre de 2015, fins el 18 de maig de 2015.

Descripció: Programa destinat a les persones majors per a la prevenció, rehabilitació y promoció integral de les mateixes, amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida.

Link: http://www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/termalismo/index.htm

 

Noves deduccions per família nombrosa i familiar discapacitat a càrrec.

Sector: Família i Persones amb discapacitat.

Descripció: Les famílies nombroses contaran en 2015 amb un nou tractament fiscal, en la Reforma elaborada pel Govern, A més d’elevar-se els mínims personals i familiars, la reforma comporta  noves deduccions específiques per a les famílies nombroses (1.200 per família nombrosa, 2.400 en cas de famílies de categoria especial) i per a aquelles amb ascendents o descendents amb discapacitat (1.200 euros).

Link: www.agenciatributaria.es

Formulario de búsqueda

Lu Ma Mi Ju Vi Do
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31